อย่าฝากชีวิตไว้กับใคร ปลอดโรค ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใกล้ไกลก็ไปถึง

 
 
 
“อย่าฝากชีวิตไว้กับใคร ปลอดโรค ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใกล้ไกลก็ไปถึง”

โครงการสนับสนุนหมวกนิรภัยขณะใช้รถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร

#งานสร้างเสริมสุขภาพ #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #chew #หมวกกันน็อค #รามาธิบดี