อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก ตอนที่ 10 พ่อแม่ดี เหล้า บุหรี่ ต้องไม่มา