“สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย ไม่ประมาท”

 
รายละเอียด

โครงการสนับสนุนหมวกนิรภัยขณะใช้รถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร

#งานสร้างเสริมสุขภาพ #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #chew #หมวกกันน็อค #รามาธิบดี