รู้หรือไม่ ? ป.ปลาไม่ใช่แค่ตาหลม แต่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์