Live "พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทันเบาหวาน"

เนื่องวันที่ 14 พ.ย. 2565 เป็นวันเบาหวานโลก ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชม
  • Live Facebook "พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทันเบาหวาน" ได้ที่เพจเฟซบุ๊กงานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี 
คลิกเพื่อรับชมวิดิโอ