เชิญชมไลฟ์ "การออกกำลังกายในท่านั่ง"

รายละเอียด
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE การออกกำลังกายในท่านั่ง 

    โดย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกเพื่อรับชมวิดิโอ