เชิญชม Live "โยคะไหว้พระอาทิตย์"

รายละเอียด
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE โยคะไหว้พระอาทิตย์

    โดย อาภาภรณ์ วัชระมูสิก และ คุณภัทร์ ภาคพิเศษ  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    .

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ