Live "กินเจอย่างไรบำรุงสมอง"

รายละเอียด
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE “กินเจอย่างไร บำรุงสมอง” 

    ในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 08.50 น. ผ่านทางเฟซบุ๊คงานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี

    โดย ดร.วนะพร  ทองโฉม  นักวิชาการโภชนาการ งานสร้างเสริมสุขภาพ

คลิกเพื่อรับชมวิดิโอLive