10 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม

เนื่องในวันที่ 23 กันยายน ของทุกปีถือว่าเป็นวัน "อัลไซเมอร์โลก"
งานสร้างเสริมเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญทุกท่านมารู้จักกับ 10 วิธีสัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม
อ่านเนื้อหา