ขอเชิญรับชม LIVE “อุปกรณ์ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อม สำหรับผู้สุงอายุ” 

รายละเอียด

  • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE “อุปกรณ์ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อม สำหรับผู้สุงอายุ” 

    ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 10.00 น. ผ่านทางเฟซบุ๊คงานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี

    โดย คุณธีราภรณ์ จิตวิริยธรรม 

คลิกเพื่อรับชมวิดิโอ