LIVE การยืดเหยียดหลัง (Static and Dynamic stretching)

รายละเอียด
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE การยืดเหยียดหลัง (Static and Dynamic stretching) 

    ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊คงานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี

    โดย นายธีรภัทร  แก้วพวง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ