ดื่มสุรา ไม่ใช่แค่เมา แต่ผลเสียไม่เบากับชีวิต

 
 • “ดื่มสุรา ไม่ใช่แค่เมา แต่ผลเสียไม่เบากับชีวิต” 
  โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
  เพื่อทำความดีถวายในหลวง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565

  จากการสำรวจพบว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีถึง 7 ล้านคน และยังเป็นนักดื่มหน้าใหม่มากกว่า 1 ล้านคน

  ซึ่งผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์นี้มีทั้ง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ   

  จะเห็นได้ว่านักดื่มเพียง 1 คน สามารถก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

 • หากท่านใดสนใจที่จะร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู้ระบบบำบัดรักษาสามารถติดต่อได้ที่

  1. Application Smart อสม.

  2.เว็ปไซต์ อสม. com

  3.เว็ปไซต์ Stopdrink.com

  #รามาธิบดี    #เลิกเหล้า   #วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

อ่านเนื้อหา