ขอแสดงความยินดีกับ คุณโสภา อิสระณรงค์พันธ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่น 6 ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลน่าน

 
 
 
       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณโสภา อิสระณรงค์พันธ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่น 6 ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลน่าน