การศึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellowship)

 

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2566

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 6 สาขา

  1. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา 1 ตำแหน่ง
  2. อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา 2 ตำแหน่ง
  3. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 1 ตำแหน่ง
  4. อนุสาขาต้อหิน   1 ตำแหน่ง
  5. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา    1 ตำแหน่ง
  6. อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 สัมภาษณ์วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาจักษุวิทยาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์ โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com

Linkสำหรับสมัคร https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

 

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด คลิก