เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และ MU AI Center ร่วมกันจัดกิจกรรม เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา รูป...

 
Research Market 2023

Research Market 2023 วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 09.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ online ทา...

 
บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript)

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เปิดให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript)  สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระด...

 
บริการให้คำปรึกษา การใช้สถิติเพื่องานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดให้บร...

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 เมษาย...

 
กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site CNMI) (สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี)
เป็...

 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ผู้ทำสัญญา (แพทย์ใช้ทุน) (THE INTERN RESEARCH AWARDS)”

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์ผู้ทำสัญญา (แพทย์ใช้ทุน) ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลฯ ส่งผ...

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine”

พบกับการบรรยายพิเศษ (Special talks) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อวางแนวทางการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สา...

 
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม Laws & Regulation in Conducting Clinical Research

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม Laws & Regulation in Conducting...