จาก...เอธิโอเปีย ถึง...รามาธิบดี

จาก...เอธิโอเปีย ถึง...รามาธิบดี
Volume: 
ฉบับที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2558
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
นางสาวชุลีพร ทองเก่า นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 20