ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

Volume: 
ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม 2557
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

คำตอบ

เมื่อถูกงูกัด มักจะเกิดบาดแผลใน 2 ลักษณะจากรู ได้แก่ 

  • แผลจากงูไม่มีพิษ ซึ่งจะเป็นรอยงูงับเป็นรอยปาก
  • แผลจากงูมีพิษ ซึ่งจะเป็นรอยเขี้ยวงูงับ มักจะพบ 2 รู หากพบเป็นรอยรูปแบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ว่าโดนงูพิษกัด
ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

โดยปกติแล้ว เมื่อโดนงูกัด จะต้องระมัดระวังไม่ให้ส่วนที่โดนกัดเคลื่อนไหวมากนัก หรือให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุด โดยอาจจะหาสิ่งของใกล้ตัวดามบริเวณอวัยวะที่โดนกัดไว้ป้องกันไม่ให้ขยับแล้วนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หากมีการเคลื่อนไหวมากจะทําให้พิษแพร่กระจายไปยังกระแสเลือดได้เร็วขึ้น เนื่องจากพิษงูจะอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้พิษเข้าสู่กระแสเลือดได้มากและเร็วขึ้น เมื่อนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว แพทย์จะทําการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นงูพิษหรือไม่ และงูพิษอะไร หากมีภาวะเป็นพิษ หรือมีข้อบ่งชี้ใน การให้เซรุ่มแก้พิษงูก็จะได้รับการรักษาด้วยเซรุ่มแก้พิษงูต่อไป

ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

กรณีที่ปรากฏในละคร เช่น การดูดพิษงูออกด้วยปาก ซึ่งถือเป็นการรีดพิษงูจากแผลนั้น ในทางการแพทย์ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ประโยชน์จริง แต่กลับจะต้องคําานึงถึงความปลอดภัยของผู้ดูด ถ้าปากมีแผล การดูดพิษงูด้วยปากอาจทําให้ได้รับพิษเข้าร่างกายได้ นอกจากนี้ปากของเรายังมีเชื้อโรคมากมายด้วย การดูดแผลก็อาจจะทําาให้มีเชื้อโรคที่แผลและมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น  การใช้ปากดูดพิษจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเมื่อจะช่วยเหลือผู้ที่ถูกงูกัด และเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้น

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 12