ปีใหม่อธิษฐานอะไรดี?

ปีใหม่อธิษฐานอะไรดี?
Volume: 
ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม 2556
Column: 
Easy Living
Writer Name: 
พะลอย
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 6