รามาสามัคคี ก้าวสู่ปีที่ 48

รามาสามัคคี ก้าวสู่ปีที่ 48
Volume: 
ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม 2556
Column: 
Rama Today
Writer Name: 
กิติยา สุวรรณสิทธิ์
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 6