นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

กินทุเรียนตอนอาจเมาเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?

Volume: 
ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม 2556
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 6