ร่วมรำลึกพระเกียรติคุณร่วมกัน “24 กันยายน วันมหิดล”

เนื้อหาภายในฉบับที่ 4