“สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” กับบ้านหลังใหม่และความช่วยเหลือของรามาฯ

“สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” กับบ้านหลังใหม่และความช่วยเหลือของรามาฯ
Volume: 
ฉบับที่ 4 เดือน กันยายน 2555
Column: 
Rama Today
Writer Name: 
กิติยา สุวรรณสิทธิ์, ดนัย อังควัฒนวิทย์
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 4