ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลกประจำปี 2563 (World Sleep Day)

เรียน อาจารย์แพทย์ แพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลกประจำปี 2563 (World Sleep Day) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กิจกรรมมีเสวนาความรู้ ตอบคำถามชิงรางวัล และอาหารฟรี หรือสอบถามข้อมูลโทร 02-2003776 

ขอบคุณค่ะ