ขอเรียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่อง  Behavioral Modification of Insomnia in Children  

ประชาสัมพันธ์!!!!                                                                                 
ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และ ผู้ที่สนใจ Behavioral Sleep Medicine  เข้าฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่อง  Behavioral Modification of Insomnia in Children  โดย อ.พญ. อัญชนา ทองแย้ม ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่าน Zoom online ท่านลงทะเบียนได้ฟรีที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxlG2Bv2dCiJmgreMhbKtMgbks73S...