ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าฟังการบรรยายหัวข้อ OSA and Bruxism

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับร่วมกับสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ OSA and Bruxism โดย อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล และ พ.อ.หญิง ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์  ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ท่านลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://forms.gle/Uv3JUTUEW6Y1m6JE6
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-200 3776 //ขอบคุณค่ะ