ขอเรียนเชิญแพทย์เข้าฟังการบรรยายหัวข้อ Alternative treatments of OSA โดย ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล

ประชาสัมพันธ์!!!!

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าฟังการบรรยายของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ Alternative treatments of OSA โดย ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00น. ท่านลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://forms.gle/Uv3JUTUEW6Y1m6JE6

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-200 3776 ปล.แพทย์สามารถเก็บ CME ได้