ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Overcoming Insomnia : A Cognitive-Behavioral Therapy Approach

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับร่วมกับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ Overcoming Insomnia : A Cognitive-Behavioral Therapy Approach โดย ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล อาจารย์แพทย์ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น. ท่านลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://forms.gle/Uv3JUTUEW6Y1m6JE6
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-200 3776 //ขอบคุณค่ะ