ขอเรียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่อง Physical examination of OSA in ENT aspects

Ramathibodi Hospital Sleep Disorder Center

8th Sleep Medicine Academic Forum 2023

ขอเรียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ เรื่องหัวข้อ Physical examination of OSA in ENT aspects

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

เวลา 11:00 - 12:00

ห้องประชุม Mini theatre ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Onsite only!!

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ