ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าฟังการบรรยาย OSA Forum 2022 ของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ

ประชาสัมพันธ์!!!!                                                                                 
ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าฟังการบรรยาย OSA Forum 2022 ของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30-14.30น. ท่านลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://us02web.zoom.us/.../tZckc...
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-200 3776 สนันสนุนโดยบริษัทเทวา ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด //ขอบคุณค่ะ