ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Depression and sleep

ประชาสัมพันธ์!!!!                                                                                
ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Depression and sleep โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.                                 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายฟรี https://forms.gle/s6tEyNrzoN7STZ969 (เข้าร่วมฟังบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom/ รหัสผ่านส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้)           
>> หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณนิภาพร(เลขาศูนย์ฯ) โทร.02-2003776
ขอบคุณค่ะ