ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Sleep and Psychiatric disorders

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Sleep and Psychiatric disorders โดย ผศ.นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.  
                               
>> ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายฟรี https://forms.gle/s6tEyNrzoN7STZ969 (เข้าร่วมฟังบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom/ รหัสผ่านส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้)