ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ Sleep and sleep disorders in adolescents โดย อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าฟังการบรรยายของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ Sleep and sleep disorders in adolescents โดย อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00น. ท่านลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://forms.gle/Uv3JUTUEW6Y1m6JE6
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-200 3776