ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Psychopharmacology for insomnia

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician  เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Psychopharmacology for insomnia โดยรศ.นพสนทรรศ บุษราทิจ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.                                 

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน 100 ท่านแล้วค่ะ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจในการบรรยายในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ  

 

  
>> หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณนิภาพร(เลขาศูนย์ฯ) โทร.02-2003776