โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ประชาสัมพันธ์!!! โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ จัดโดยศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.acmrrama.com/Sleep_monitoring_2024 ***สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่สนใจมาทำงานกับเรา Sleep Rama ส่งเข้าอบรมฟรีค่ะ