แจ้งประกาศสำหรับผู้ที่ใช้หน้ากากร่วมกับเครื่องปรับอากาศแรงดันบวก