แจ้งเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) ยี่ห้อ Fisher & Pakel โดยบริษัทสู่ฝัน เมดิคอลจำกัด

แจ้งเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) ยี่ห้อ Fisher & Pakel โดยบริษัทสู่ฝัน เมดิคอลจำกัด สินค้าขาดแคลนชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ)