ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจการนอนหลับง่ายๆ 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจการนอนหลับง่ายๆ 5 ขั้นตอน

1.) ลงทะเบียน

2.) รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

3.) พบแพทย์

4.) ตรวจการนอนหลับ

5.) ฟังผลตรวจ

ติดต่อลงทะเบียนนัดตรวจการนอนหลับ (เฉพาะผู้ป่วยใหม่) ได้ที่ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH-VMKawNpZG7i9AL1zcOs08BwFRyVDGcJIms_iSTyoCgOSA/viewform?fbclid=IwAR02AU4J2u7M1vrtSfmGnJ4E-HDKbjjchwuv_ekFb5yQ7w5F1ak69Z8yz4I