ขอเชิญพบกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรวีรัตน์ สิชฌรังษี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรวีรัตน์ สิชฌรังษี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน