ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พิธีกรโดย อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา