ขอเชิญ พบกับ รศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับในเด็ก

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบกับ รศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับในเด็ก