ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2566 ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการโหวตตรงกับ core value 3 ด้าน ได้แก่ นางสาวจิราวรรณ บุญสิริ นายปพนสรรค์ กลั่นเรืองแสง และนางสาวตรองกร สุวรรณสถิตย์