รางวัลเจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยม   "The best sleep Rama 2023"

ขอแสดงความยินดีกับ นายธิติ สินวิเศษ ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยม   "The best sleep Rama 2023" ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีและได้รับคัดเลือกในการบริการผู้ป่วยยอดเยี่ยม ประจำปี 2566