หัตถการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. หุ่นแขนให้สารน้ำ
2. Set IV
3. เข็ม Jelco เบอร์ 22, 24
4. น้ำเกลือ ขนาด 500  ml
5. ถุงมือสะอาด ขนาด S,M,L
6. สายยางรัดแขน (Tourniquet)
7. สำลีแอลกอฮอล์ (Cotton ball)
8. อับสำลี (ใส่ Chorhexidine)
9. Forceps และกระบอกใส่
10. Transpore
11. Micropore
12. กรรไกร
13. กล่องทิ้งเข็ม
14. กะละมังสำหรับเทน้ำทิ้ง
15. ถังขยะ