หัตถการเจาะเลือด

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. หุ่นแขนเจาะเลือด
2. เข็มฉีดยา เบอร์  21,22
3. Syringe ขนาด 3 หรือ 5 cc
4. Tube เลือด
5. ตะแกรงวาง Tube ใส่เลือด
6. ถุงมือสะอาด ขนาด S,M,L
7. สายยางรัดแขน (Tourniquet)
8. สำลีแอลกอฮอล์ (Cotton ball)
9. อับสำลีแห้ง
10. Forceps และกระบอกใส่
11. Transpore
12. Micropore
13. กรรไกร
14. กล่องทิ้งเข็ม
15. ถังขยะ