หัตถการทำแผล

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. แผ่น Model ฝึกเย็บแผล (สำหรับฝึกทำแผล)
2. ชุดทำแผล (Set Dressing) ประกอบด้วย
     - ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว (Non-tooth forceps)
     - ปากคีบมีเขี้ยว (Tooth forceps)
     -ถ้วยใส่น้ำยา
     - ถาดรองชุดทำแผล
3. ผ้าก๊อซ ขนาด 3x3 หรือ 4x4
4. อับสำลีแห้ง พร้อมกระปุก Forceps
5. น้ำเกลือ NSS 0.9% For Irrigation ขนาด 500 ml.
6. แอลกอฮอล์ 70%
7. ถุงมือสะอาด
8. พลาสเตอร์ปิดแผล (Transpore หรือ Micropore) ขนาด ½ นิ้ว และ 1 นิ้ว
9. ภาชนะสำหรับใส่ขยะ (ชามรูปไต หรือ ถุงพลาสติก)