หัตถการการเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัด

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. ชุด OR
2. ผ้าเช็ดมือ
3. หมวกคลุมผม
4. Mask
5. ถุงมือ Sterile 
6. ถุงใส่ผ้าใช้แล้ว