หัตถการการใส่สายสวนเข้ากระเพาะอาหารผ่านรูจมูก

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. หุ่นใส่ NG Tube
2. สาย NG Tube เบอร์ 14,16
3. Syringe feeding 50 cc
4. KY jelly
5. Stethoscope
6. ไม้กดลิ้น
7. Transpore 
8. Micropore
9. ไฟฉาย
10. กรรไกร
11. ถุงมือสะอาด S,M,L