หัตถการสวนปัสสาวะ เพศหญิง

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. หุ่นสวนปัสสาวะ เพศหญิง
2. เซตสวนปัสสาวะ (Set catheterization)
3. เซตผ้าเจาะกลาง (Set 3G)
4. สาย Foley cath เบอร์ 12,14 
5. สายยางแดง เบอร์ 10,12
6. สายยางแดง เบอร์ 10 
7. Sterile water 1000 ml  (จำลอง)
8. Sterile water 10 cc
9. Syringe 10 cc
10. เข็มฉีดยา เบอร์ 18
11. KY jelly
12. อับสำลีแห้ง
13. Forceps และกระปุก
14. ผ้าก๊อซ ขนาด 4*4
15. ถุงมือ Sterile เบอร์ 61/2 , 71/2
16. ถังขยะ