หัตถการสวนปัสสาวะ เพศชาย

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. หุ่นสวนปัสสาวะ เพศชาย
2. เซตสวนปัสสาวะ (Set catheterization)
3. เซตผ้าเจาะกลาง (Set 3G)
4. สาย Foley cath เบอร์ 14,16
5. สายยางแดง เบอร์ 10,12
6. Sterile water 1000 ml (จำลอง)
7. Sterile  water 10 cc
8. Syringe 10 cc
9. เข็มฉีดยา เบอร์ 18
10. KY jelly
11. อับสำลีแห้ง
12. Forceps และกระปุก
13. ผ้าก๊อซ ขนาด 4*4
14. ถุงมือ Sterile เบอร์ 61/2 , 71/2
15. ถังขยะ