หัตถการเย็บแผล

อุปกรณ์ มีดังนี้

1. แท่นสำหรับฝึกเย็บแผล
2. Needle holder
3. Forceps tooth / non tooth
4. กรรไกรตัดไหม
5. เข็ม round และ เข็ม Cutting
6. ไหมเย็บแผล เบอร์ 0/0, 0/1
7. กล่องทิ้งเข็ม
8. ถังขยะ